Pravilna i zdrava ishrana postala je jedan od najvažnijih problema savremenog čoveka. Ubrzani tempo svakodnevnog života doveo je do toga da izgubimo naviku da sednemo za sto onoliko vremena koliko je potrebno da uživamo u uravnoteženom obroku, birajući sve češće „brzu hranu“, često bez ikakvih hranljivih materija. 

Pa ipak, zadovoljenje nutritivnih potreba i osiguranje zdravstvene bezbednosti hrane važni su faktori u prevenciji nastanka čitavog niza bolesti i poremećaja.

Ishrana na radnom mestu

Stav da se zaposleni ljudi hrane nekvalitetno usađen je kod mnogih. Često se može čuti da za takav stav nisu krivi oni sami, koliko je to nemoguće organizovati u toku radnog dana.

A radni dan traje 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji. Ako uzmemo u obzir i vreme koje je zaposlenom potrebno za dolazak na radno mesto i povratak kući, nameće se logičan zaključak: upravu u toku radnog vremena je potrebno obezbediti pravilan obrok.

Opcije koje zaposleni najčešće imaju su: 

  1. Donošenje obroka od kuće
  2. Odlazak u obližnji restoran i/ili pekaru
  3. Dostava hrane na radno mesto.

U prvom slučaju, pretpostavka je da na radnom mestu postoji kuhinja ili prostorija u kojoj zaposleni imaju na raspolaganju uređaje za hlađenje i podgrevanje hrane, kao i prostorija predviđena za njeno konzumiranje. Ovakav način ishrane najčešće je moguće organizovati u preduzećima sa malim brojem zaposlenih.

Ishrana zaposlenih u vanjskim objektima u kojima se poslužuje hrane zavisi od više faktora: dostupnost restorana u blizini, budžet koji zaposleni ima na raspolaganju i dužina trajanja pauze za obrok. Dostava hrane na radno mesto je često alternativa kojoj mnogi pribegavaju, tako da danas veliki broj zaposlenih svoj obrok konzumira za radnim stolom.

Međutim, zaposleni u proizvodnim pogonima često nemaju nijednu od ovih opcija na raspolaganju. Industrijski kompleksi su obično smešteni van gradskog područja, a zbog održavanja proizvodnog procesa vreme trajanja pauze se mora striktno poštovati.
U takvim slučajevima, dostupnost interne kantine se nameće kao jedino rešenje.

Koje su prednosti organizovane ishrane zaposlenih za poslodavce?

Sve veći broj poslodavaca prepoznaje potrebu da organizuje ishranu svojih zaposlenih, u skladu sa mogućnostima. Zašto im je to važno?

1. PRODUKTIVNOST

Organizovani obroci omogućavaju maksimalnu iskoristivost pauze za obrok u toku radnog vremena. A ukoliko je obrok uravnotežen, zdrav i prilagođen naporima koje zaposleni ulažu u toku rada, sama produktivnost će uvek biti na potrebnom nivou. U izveštaju „Ishrana na radnom mestu. Rešenja za nepravilnu ishranu, gojaznost i hronične bolesti ', koji je 2005. godine objavila Međunarodna organizacija rada (ILO), navodi se da neadekvatna ishrana na radnom mestu šteti zdravlju radnika i može uzrokovati gubitak produktivnosti od 20%.

2. ZDRAVLJE ZAPOSLENIH

Zdrava i uravnotežena ishrana značajno utiče na psihofizičko stanje radnika. Svaka organizaciona celina ima određene radne zadatke, raspoređene na zaposlene koji ih obavljaju. U slučaju sprečenosti dolaska na posao zbog zdravstvenih razloga, poslodavac direktno il indirektno snosi određene troškove. Rešavanje pitanja zdravlja zaposlenih dovodi do smanjenja tih troškova i olakšava održavanje radnog procesa kako je planirano.

Takođe, zdravlje i wellness su postali prioritet u današnjoj kulturi. Ljudi žele zdrave opcije za ishranu,  radno mesto nije izuzetak. Obezbeđujući pristup visokokvalitetnim, svežim jelima, kompanija zadovoljava rastuću potražnju na tržištu rada.

3. TIMSKI DUH

Kada kompanije organizuju ishranu zaposlenih, grupe radnika zajedno odlaze na pauzu, pri čemu imaju priliku da se opuste i upoznaju jedni druge. Obroci postaju ritual koji jača kulturu komanije svaki dan, kao malo koja druga organizovana zajednička aktivnost.

4. PRIVLAČENJE I ZADRŽAVANJE RADNIKA

Na današnjem tržištu rada, dobar radnik je uvek potreban. A da bi se privukao i zadržao takav radnik, potrebno je omogućiti radne uslove zbog kojih će poželeti da bude baš u vašoj kompaniji. Mogućnost dobre ishrane na radnom mestu je jedan od uslova zbog kojih će se osećati zadovoljno, i širiti glas o tome, čima se podiže reputacija i imidž same kompanije.

 

 

sh