Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt www.gemosblakans.rs.
Preduzeće Gemos Balkans d.o.o. upravlja sajtom www.gemosblakans.rs, uključujući u to i sve podatke i materijale koje on sadrži.
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene ispod. Gemos Balkans štiti privatnost svih svojih korisnika. Ova Politika privatnosti važi za sve stranice na sajtu. Ne primenjuje se na web stranice drugih organizacija. Web prezentacija može da sadrži linkove prema internet stranama takvih organizacija, koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primenjuje. 

Saglasnost
Korišćenjem bilo koje stranice sajta www.gemosblakans.rs dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. Gemos Balkans zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavešteni.

Koje vrste podataka prikupljamo i čuvamo?
Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt. Možete da pristupite većini stranica na sajtu bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti. Naš server prikuplja anonimne logove tokom korisničke posete sajtu kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za njeno unapređenje. Za više informacija, molimo Vas da pogledate Politiku o korišćenju kolačića.
Ne prikupljamo podatke o ličnosti (kao što su ime, adresa stanovanja, broj telefona ili adresa elektronske pošte) putem sajta osim ukoliko Vi odlučite da nam ih ustupite, na primer, kada ispunite kontakt obrazac ili se prijavite na naše njuzletere. U takvim slučajevima, prikupljamo Vaše kontakt podatke, tj. Vaše ime, adresu stanovanja, adresu elektronske pošte, broj telefona, broj mobilnog telefona, itd.

Kako koristimo prikupljene informacije?
Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, kako je drugačije objašnjeno na sajtu, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije.
Kako bismo obezbedili usluge koje tražite obrađujemo lične podatke, kao što su lične infomacije dostavljene uz interesovanje da nam se pridružite, i koristićemo ih isključivo za aktivnosti vezane za Vaše interesovanje i pružanje informacija o nama. Ukoliko se prijavite na neki od naših njuzletera, Vaše podatke koristićemo isključivo za dostavljanje njuzletera. Takođe, ukoliko ne želite da dobijate njuzleter ili informacije o našim aktivnostima i publikacijama, u bilo kom trenutku se možete odjaviti.
U slučajevima kada smo zakonski obavezani, obrađivaćemo lične podatke.
Kada je reč o profesionalnim dobavljačima ili kompanijama sa kojima radimo, takođe zadržavamo, osim pomenutih podataka, podatke o preduzeću, kao što je PIB ili matični broj pravnog lica, kontakt podatke pojedinaca (ime, funkcija, telefon ...) kao i saradnika ili poslovnih partnera.
Vaše lične podatke koristimo u statističke svrhe, kako bismo poboljšali naše usluge i proizvode. Nikada ne prosleđujemo Vaše lične podatke trećim stranama bez Vašeg pristanka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
Ukoliko koristite ovu internet stranicu da pošaljete upit za saradnju ili se prijavite za posao, Vaši podaci će biti čuvani onoliko vremena koliko je potrebno da se usluga izvrši. Gemos Balkans takođe može odlučiti da koristi neke podatke u anonimnom i zbirnom obliku, tokom dužeg vremenskog perioda, kako bismo procenili i prilagodili sopstvene aktivnosti. To ne podrazumeva identifikaciju pojedinačnih osoba. Trudimo se da informacije o Vama budu tačne i ažurirane, a zadržavamo ih samo u razumnom i neophodnom roku.

Koliko su bezbedni Vaši podaci?
Vaše lične podatke Gemos Balkans i njegovi pružaoci usluga čuvaju u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

Da li delimo Vaše lične informacije?
Nijedna informacija neće biti ustupljena trećoj organizaciji ili osobi. Gemos Balkans smatra da su Vaši podaci poverljivi podaci. Nećemo deliti Vaše podatke sa trećim stranama, osim ako smo u obavezi da otkrijemo informacije po zakonu.

Korišćenje kolačića
Kolačić je tekstualni podatak koji sajt prebacuje na hard disk računara tako da sajt može da zapamti ko ste. Kolačić obično sadrži ime Internet domena sa kojeg je došao, životni vek i vrednost, najčešće nasumično generisan jedinstveni broj. Možete da ograničite ili onemogućite upotrebu kolačića u podešavanjima vašeg internet pretraživača. Više o kolačićima i kako ih Gemos Balkans koristi pročitajte u Politici o korišćenju kolačića.

Kako možete pristupiti informacijama, ispraviti ih ili izbrisati?
Možete pristupiti bilo kojem od Vaših ličnih podataka koje Gemos Balkans obrađuje, da proverite podatke i izbrišete ili ispravite sve neispravne ili nepotpune podatke. Da biste ovo pravo ostvarili, molimo Vas da nam pošaljete zahtev. 
Ako imate dodatnih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo kontaktirajte:
office@gemosbalkans.rs
ili
Gemos Balkans d.o.o.
Dušana Vukasovića 56/12
11070 Beograd
Ako smatrate da su Vaši podaci bili pogrešno korišćeni, možete podneti žalbu ili kontaktirati Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

 

sh