Sledljivost sirovina

Odgovarajući sistem sledljivosti je garancija bezbednosti hrane. Sledljivost sirovina i proizvoda omogućava da se rekonstruiše i prati tok prehrambene namirnice tokom celog procesa pripreme od nabavke do posluživanja.

Sistem sledljivosti Gemos Balkansa je osmišljen tako da se može proveriti, da bude pouzdan i kompatibilan sa važećim standardima.

Potreba za proizvodima visokog kvaliteta, dovela je preduzeće do toga da daje prednost lokalnim dobavljačima koji obezbeđuju brze isporuke i potrebne garancije kvaliteta. Sarađujemo sa poznatim preduzećima koja posluju poštujući važeće propise, garantujući sledljivost proizvoda i osiguravajući njihov kvalitet.

 

 

sh