Uslugom se upravlja poštujući standarde o kontroli u oblasti bezbednosti hrane i primenjujući nacionalne propise, po sistemu pripreme, pakovanja, prevoza i posluživanja održavajući hladni lanac i odgovarajuću temperaturu, u skladu sa karakteristikama prehrambenih proizvoda.

 

 

sh