U oktobru Gemos Balkans je primila posetu uprave osnivača društva, kompanije Gemos soc. coop. Generalni direktor dr Marko Plači, finansijski direktor dr Valerija Fatoreto, menadžer kvaliteta dr Elena Basi, direktor preduzeća  Mirko Marijani posetili su objekte kojima upravlja Gemos Balkans u Srbiji.

Tokom posete učestvovali su i na prvom poslovnom susretu “Sistema Italija” u Subotici u Vojvodini, organizovanom od strane Komore italijansko-srpskih privrednika, zajedno sa Ambasadom Italije, ITA - Italijanskom trgovinskom agencijom i Udruženjem Konfindustrija Srbija. Susret koji je vodio Ambasador Italije Karlo Lo Kašo, namenjen italijanskim kompanijama koje posluju na teritoriji i lokalnim kompanijama zainteresovanim da sarađuju sa Italijom, je bio prilika da naše preduzeće potvrdi odlučnost u jačanju svog prisustva u Srbiji, kroz širenje kapaciteta i ulaganje u stručni i tehnički razvoj, kroz razgovore sa predstavnicima italijanskih i lokalnih institucija sa područja Vojvodine gde je Gemos Balkans prisutan sa dva kuhinjska centra.

 

 

sh